filteri
pomoć
file_download
share
dataSimplified
Verzija 0.9.0

Aplikacija je trenutno u beta verziji. Aplikacija je trenutno u beta verziji. Za sve poteškoće i prijedloge slobodno nam se obratite na adresu podrska@datasimplified.com

Razvija www.coin.hr
pomoć
U razvoju. Dostupno u verziji 1.0.0

Uvjeti korištenja usluge PROračun

Ovim uvjetima uređuje se odnos između društva Coin d.o.o., Divkovićeva 2c, Pula (dalje u tekstu: Coin), kao pružatelja usluge s aplikacije PROračun, te korisnika usluge (dalje u tekstu: Korisnik).

Korištenje aplikacije podrazumijeva da je Korisnik u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Uvjetima korištenja.

Aplikacija PROračun je interaktivna vizualizacija putem koje Coin integrira i vizualizira proračunske podatke u ime pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvori za aplikaciju su podaci preuzeti iz baze proračunskog računovodstva i predstavljaju usvojene proračune i izvršenja proračuna pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Coin je odgovoran za ispravan prikaz sadržaja u okviru usluge, dok je za točnost i istinitost podataka odgovorna strana koja je osigurala podatke u izvornom obliku.

Coin se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezano za daljnju uporabu ili zlouporabu informacija iz aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja s tim u svezi može nastati korisniku aplikacije ili bilo kojoj trećoj strani.

Korisnik ne smije podatke iz aplikacije koristiti u komercijalne svrhe na način da ih ustupa trećim osobama, umnožava, dalje distribuira ili prodaje u vlastitim proizvodima.

Coin će u okviru svojih mogućnosti nastojati otkloniti sve tehničke pogreške koje mogu nastati prilikom korištenja usluge, no odriče se odgovornosti za eventualni otežani pristup ili nedostupnost usluge.

Coin zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja usluge bez obveze prethodne najave.

Korisnik koji koristi podatke iz aplikacije protivno ovim uvjetima korištenja odgovoran je za štetu prema važećim propisima Republike Hrvatske.